Admitere

ADMITERE DOCTORAT 2016/2017
Pentru mai multe informații vă rugăm să descărcați următoarele documente
tipizate.

Examen de competenta lingvistica – engleza medicala si franceza medicala – pentru înscrierea la doctorat 2016 

Metodologie admitere 2016-2017 – Doctoranzi Români și Doctoranzi Străini

LISTA CU LOCURILE REPARTIZATE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT – SEPTEMBRIE 2016

LISTA CU LOCURI REPARTIZATE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, FORMA BUGET, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

LISTA CU LOCURI REPARTIZATE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, FORMA CU TAXA, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

La repartizarea locurilor s-a tinut seama de urmatoarele:

-Nu au intrat in competitie conducatorii de doctorat care nu au transmis in timp util grila de autoevaluare.

-Au prioritate noii conducatori de doctorat care au primit abilitarea in 2015-2016.

-Nu primesc locuri conducatorii de doctorat care au in pregatire mai mult de 14 doctoranzi.

-Ierarhizarea s-a făcut in functie de activitatea desfasurata in scoala doctorală (90%) si de grila de autoevaluare (10%).

Formula de calcul a indicatorului referitor la activitatea conducatorilor de doctorat este urmatoarea:

[(14-X)+5•X1-5•X2-3•X3]•90/100

in care:

X este numarul de studenti doctoranzi,

X1 este numarul de teze finalizate in anul 2015,

X2 este numarul de locuri cu bursa repartizate in 2015,

X3 este numarul de locuri fara bursa, fara taxa, repartizate in anul 2015.

-Se adauga 10% din punctajul corect al fisei de autoevaluare.

-Conducatorii de doctorat pensionari, in conformitate cu Hotararea Senatului din 2014, pot primi numai doctoranzi in regim cu taxa.

DOCUMENTE TIPIZATE DOCTORANZI ROMÂNI ȘI DOCTORANZI STRĂINI
TIPIZATE DOCTORANZI ROMÂNI

Doctorat cerere inscriere formular I

Doctorat fișă înscriere  formular II

Doctorat fișă personală formular III

Copertă –  Formular IV

RMU – Formular VIII

TIPIZATE DOCTORANZI STRĂINI

Copertă – Formular IV

 Doctorat cerere înscriere cetățeni străini – Formular V

 Doctorat fișă înscriere cetățeni străini – Formular VI

 Doctorat fișă personală cetățeni străini  – Formular VII