Calendar

Conform REGULAMENTULUI EXAMENULUI DE LICENŢĂ, Capitolul I Dispoziţii Generale, Art. 4.1.:

Art. 4

(1) Examenul de licenţă se organizează în două sesiuni, în luna septembrie şi în luna februarie ale fiecărui an, conform calendarului anual stabilit de conducerea Universităţii şi publicat, prin afişare, cu cel puţin 4 luni înainte de data examenului de licenţă.