Transfer studenti

DIRECȚIA GENERALĂ SECRETARIAT UNIVERSITATE
METODOLOGIE TRANSFER STUDENȚI

1.Transferul studenţilor în cadrul Universităţii, de la o facultate la alta sau de la/la alte instituiţii de învăţământ cu profil identic sau apropiat, este posibil doar pentru studenţii integralişti cu media ultimului an de studiu de 9°°. Transferul studenţilor pentru Facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară este posibil pentru anii II, III şi IV, pentru Facultatea de Farmacie pentru anii II şi III iar pentru FMAM pentru anul II (la forma de învăţământ de 3 ani) şi respectiv pentru anii II şi III (la forma de învăţământ de 4 ani). Nu se admite transferul studenţilor pentru anul I precum şi pentru ultimul şi penultimul an de studiu la Facultăţile de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie iar la FMAM pentru anul I şi ultimul an de studiu.

2.Transferul se face doar la inceputul anului universitar, iar studenții ale căror cereri vor fi aprobate vor urma studiile în regim cu taxă (9.000 ron) anual, pe toată perioada studiilor în cadrul U.M.F.„Carol Davila” București.

3.În cursul anului universitar nu se acceptă transferuri.

4.Transferul de la o facultate dintr-un centru universitar la o facultate din alt centru universitar se poate face numai în următoarele condiţii:

• Părinţii sau susţinătorii legali ai studentului locuiesc în centrul universitar unde se solicită transferul sau într-o localitate apropiată de acesta;
• Apropierea de soţ/ soţie;
• Motive medicale pe deplin justificate

5.În condiţiile unui număr de cereri de transfer mai mare decat numărul locurilor disponibile în anul respectiv de studii,se va ţine seama,în primul rand, de situaţia şcolară a solicitanţilor şi de cat de întemeiate sunt motivele pentru care se solicită transferul;

6. Candidatul va prezenta un dosar plic, la Rectorat, str.Dionisie Lupu, nr.37, care va conţine actele în următoarea ordine:

• Copertă (tipizat UMF)
• Chitanță aferentă taxei de analiză dosar în cuantum de 500lei
• Cerere (tipizat UMF)
• Declaraţie pe proprie răspundere (tipizat UMF)
• Copie certificat de nastere
• Copie CI
• Situație școlară
• Programa analitică

NU SE ACCEPTA PENTRU TRANSFER DOSARELE TRIMISE PE E-MAIL SAU PRIN POSTA.

CASIERIA ȘI REGISTRATURA se află la parterul Rectoratului.

 

DESCARCA Calendar transferuri 2016-2017-1

DESCARCA cerere transfer studenti straini

DESCARCA cererea de transfer intre universitati si situatia scolara 2015

DESCARCA COPERTA

DESCARCA declaratie pe propria raspundere